פקודות לאדמין

פקודות לאדמין


:פקודות בסיסיות לאדמין 
משנה את השם של הסרבר: 
admin_hostname 

איפוס בעוד שנייה:
admin_rcon sv_restartround 1

להשעות מישהו מהשרת: admin_ban x

להעיף מישהו מהשרת: admin_kick X

להרוג מישהו: admin_slay x

להרוג את כל הקבוצה: admin_slayteam number 1= terrorist's 2 = ct's

לתת למישהו סטירה: admin_slap x

חוסם את השחקן מלדבר במשחק: admin_gag
 "nickname"

קפיצות גבוהות: 
admin_gravity 800

להצביע עבור מפה כלשהי: admin_vote_map
 de_dust

רואים איזה אדמין עושה פקודה: 
admin_rcon admin_quiet 0

להגיד משהו בצד שמאל: admin_tsay say

להגיד משהו בצבעים:
admin_tsay x red/blue 

לעשות הצבעה לכל דבר: admin_vsay say

להגיד באמצע משהו בירוק: admin_csay say

לשלח למישהו הודעה פרטית: admin_psay x say

יריות בין חברים לקבוצה:  
admin_friendlyfire 1

ביטול יריות בין חברים לקבוצה:
admin_friendlyfire 0

שומעים רק מי שאיתך בקבוצה:admin_rcon sv_alltalk 0

כולם שומעים את כולם:כולם שומעים את כולם:
admin_rcon sv_alltalk 1

זמן התחלה לפני המשחק:
admin_freezetime 0

זמן קניית נשקים בהתחלה<~>
admin_rcon mp_buytime 0.15 

שלא תיהיה הגבלת זמן במשחק<~>
admin_rcon mp_timelimit 0

כמה זמן שיתחלף למפה הבאה<~>
admin_rcon mp_maptime 30

זמן שלוקח לפצצה להתפוצץ<~>
admin_rcon mp_c4timer

אי/איזון קבוצות<~>
admin_rcon mp_limitteams 0/1 

לשנות מפה<~>admin_map map 

לשים סיסמה לסרבר<~>admin_pass 123 

להוריד סיסמה<~>admin_nopass 

במפות שצריך לגלוש הגלישה יותר חלקה וטובה<~>admin_rcon sv_airaccelerate 100 

מעביר מישהו לטרוריסטים<~>admin_t vote 

מעביר מישהו לשוטרים<~>admin_ct vote 

כל מיני שטויות לאדמין:

לעבור דרך קירות<~>admin_noclip x on/off

מצב בלתי פגיע<~>admin_godmode x on/off

(להביא את כולם אלייך (לא כולל אדמינים<~>admin_stack

מישהו לקבור או להוציא: admin_unbury/bury x

שהשחקנים יהיו בצבע: "admin_fun 1/0 glow "color

כאן הצבעים יתחלפו כל הזמן<~>admin_disco 1/0

לשים בוטים<~>admon_rcon bot_add

לזרוק בוטים<~>admin_rcon bot_kick

רמת קושי של הבוטים<~>rcon bot_difficulty 1-4_admin

fcm


fcm-פקודות


כסף התחלתי<~>admin_rcon mp_startmoney 800

לא לראות אחד את השני<~>admin_rcon mp_forcecamera 2

פחות זמן משחק<~>admin_rcon mp_roundtime 1.75

שומעים רק מי שבקבוצה<~>admin_rcon sv_alltalk 0

fcm-ביטול פקודות


כולם שומעים את כולם<~>admin_rcon sv_alltalk 1

זמן משחק<~>admin_rcon mp_roundtime 4

כסף התחלתי<~>admin_rcon mp_startmoney 16000

כולם רואים את כולם<~>admin_rcon mp_forcecamera 0

אדמין מוד!
בעמוד זה יהיה כל מה שאדמין צריך לדעת!
התחלה
קודם כל נלמד איך מתחברים לאדמין. דבר ראשון צריך לברר מה השם והסיסמא של האדמין.
נניח שהשם הוא:  Killer-Boy, והסיסמא היא xxx.
אז קודם כל לפני שנכנסים לסרבר נוסיף את המספר 5 לשם, כך שזה מה שיצאKiller-Boy5 .
כעת שאנחנו בסרבר נכתוב את הפקודות הבאות:
setinfo_ pw xxx

*XXX מציין את הסיסמה שבחרתם
ת הפקודה
admin_password xxx
אחרי שכתבנו נוריד את המספר 5 מהשם, וזהו, אדמין חדש נולד! אבל מהיום כל פעם שתיכנסן לסרבר תיצטרכו לעשות הכל מהתחלה, חוץ מהפקודה
setinfo_ pw xxx - שהיא נשארת לקביעות.
FCM
קודם כל אם אתה אדמין מתחיל אתה צריך לדעת פקודות FCM. למה?
ככל שאתה עושה יותר FCMים הסרבר שלך מתפרסם יותר.
עכשיו נתחיל:
כעת נרשום בקונסול את הפקודה הבאה:
bind "F7" "admin_rcon mp_startmoney 800;wait;admin_rcon mp_forcecamera 2;wait;admin_rcon mp_roundtime 1.75;wait;wait;admin_tsay Iam use MatanLevy1 ConfIg!;admin_rcon sv_alltalk 0;wait;admin_mp_c4timer 45;wait;admin_rcon mp_autoteambalance 0;wait;admin_freezetime 7;wait;admin_friendlyfire 0;wait;Admin_restart 1"
 
כן זה ארוך, אבל תעתיק את כל זה לקונסול ונלחץ אנטר. כעת נרשום גם את הפקודה הבאה:
bind "F8" "admin_rcon m
כעת נרשום בקונסול את הפקודה הבאה:
bind "F7" "admin_rcon mp_startmoney 800;wait;admin_rcon mp_forcecamera 2;wait;admin_rcon mp_roundtime 1.75;wait;wait;admin_tsay Iam use MatanLevy1 ConfIg!;admin_rcon sv_alltalk 0;wait;admin_mp_c4timer 45;wait;admin_rcon mp_autoteambalance 0;wait;admin_freezetime 7;wait;admin_friendlyfire 0;wait;Admin_restart 1"
 
כן זה ארוך, p_startmoney 16000;wait;admin_tsay Iam use MatanLevy1 ConfIg!;wait;admin_rcon mp_forcecamera 0;wait;admin_rcon mp_roundtime 5
bind "F7" "admin_rcon mp_startmoney 800;wait;admin_rcon mp_forcecamera 2;wait;admin_rcon mp_roundtime 1.75;wait;wait;admin_tsay Iam use MatanLevy1 ConfIg!;admin_rcon sv_alltalk 0;wait;admin_mp_c4timer 45;wait;admin_rcon mp_autoteambalance 0;wait;admin_freezetime 7;wait;admin_friendlyfire 0;wait;Admin_restart 1"
 
כן זה ארוך, אבל תעתיק את כל זה לקונסול ונלחץ אנטר. כעת נרשום גם את הפקודה הבאה:
bind "F8" "admin_rcon mp_startmoney 16000;wait;admin_tsay Iam use MatanLevy1 ConfIg!;wait;admin_rcon mp_forcecamera;wait;admin_rcon sv_alltalk 1;wait;admin_mp_c4timer 35;wait;admin_rcon mp_autoteambalance 1;wait;admin_freezetime 0;;wait;Admin_restart 1"


ובכן אחרי שרשמתם את הפקודות הללו יצרתם לעצמכם קיצור חדש. כאשר נלחץ על F7 זה יעשה לנו אוטומטית את כל פקודות ה FCM הנחוצות!
וכאשר נגמר ה FCM ורוצים לחזור למצב הרגיל, נלחץ על F8 .
הודעות
כאשר אתה אדמין אתה יכול לכתוב הודעות גדולות ובולטות על המסך כך שכל שחקן יכול לראות.
כידי לכתוב משהו בצד שמאל באמצע המסך (בצבע לבן), נכתוב את הפקודה הבאה:
admin_tsay XXX
אבל למה כל פעם לכתוב את הדבר המעצבן הזה? בואו שוב נשתמש בקיצור!
נכתוב בקונסול את הפקודה הבאה: 
bind "F3" "messagemode admin_tsay"
ומעכשיו כאשר נלחץ על F3 יפתח לנו חלון קטן כמו בצ'אט. שם נכתוב את מה שרוצים להגיד, ואז אנטר. פשוט לא?
דיבור
כל הזמן כשמישהו מת אז נמאס לו לחכות, אז מה עושים כידי שהמשחק יעבור מהר יותר? מלשינים.
נמאס כבר לשמוע את הילדים האלה. כידי לעשות שמי שמת לא יוכל לדבר, וקבוצה אחת לא תשמע את השניה, עושים את הפקודה הזאת:
admin_rcon sv_alltalk 0
יופי! נפטרנו מהמלשינים. אבל באסה, אתם רוצים לדבר עם חברים שלכם שנמצאים בקבוצה יריבה, ולא יכולים.
אז מבטלים את הפקודה ע"י הפקודה הזאת:
admin_rcon sv_alltalk 1
עכשיו כולם ישמעו את כולם.
אבל בכל זאת, פתאום כולם התחילו לחפור בצורה לא נורמאלית.. ילדים חפרנים, כבר כואב לכם הראש ונמאס לשמוע צעקות של ילדים.
מה עושים? מבטלים את אפשרות הדיבור במשחק, ע"י הפקודה הזאת:
admin_rcon sv_voiceenable 0
ואם בא לכם להחזיר את האפשרות דיבור, תעשו את הפקודה:
admin_rcon sv_voiceenable 1
פקודות
והנה קבלו עוד כמה פקודות לאדמין:
משנה את השם של הסרבר<~>
admin_hostname

איפוס בעוד שנייה<~>
admin_rcon sv_restartround 1

להשעות מישהו מהשרת<~>admin_ban x

להעיף מישהו מהשרת<~>admin_kick X

להרוג מישהו<~>admin_slay x

להרוג את כל הקבוצה<~>admin_slayteam number 1= terrorist's 2 = ct's

לתת למישהו סטירה<~>admin_slap x

חוסם את השחקן מלדבר במשחק<~>admin_gag "nickname"

קפיצות גבוהות<~>
admin_gravity 800

להצביע עבור מפה כלשהי<~>admin_vote_map de_dust

רואים איזה אדמין עושה פקודה<~>
admin_rcon admin_quiet 0

להגיד משהו בצד שמאל<~>
admin_tsay say

להגיד משהו בצבעים<~>
admin_tsay x red/blue

לעשות הצבעה לכל דבר<~>admin_vsay say

להגיד באמצע משהו בירוק<~>admin_csay say

לשלח למישהו הודעה פרטית<~>admin_psay x say

יריות בין חברים לקבוצה<~>   
admin_friendlyfire 1

ביטול יריות בין חברים לקבוצה<~
admin_friendlyfire 0

שומעים רק מי שאיתך בקבוצה<~>
admin_rcon sv_alltalk 0

כולם שומעים את כולם<~>
admin_rcon sv_alltalk 1

זמן התחלה לפני המשחק<~>
admin_freezetime 0

זמן קניית נשקים בהתחלה<~>
admin_rcon mp_buytime 0.15

שלא תיהיה הגבלת זמן במשחק<~>
admin_rcon mp_timelimit 0

כמה זמן שיתחלף למפה הבאה<~>
admin_rcon mp_maptime 30

זמן שלוקח לפצצה להתפוצץ<~>
admin_rcon mp_c4timer

אי/איזון קבוצות<~>

admin_rcon mp_limitteams 0/1

לשנות מפה<~>admin_map map

לשים סיסמה לסרבר<~>admin_pass 123

להוריד סיסמה<~>admin_nopass

במפות שצריך לגלוש הגלישה יותר חלקה וטובה<~>admin_rcon sv_airaccelerate 100

מעביר מישהו לטרוריסטים<~>admin_t vote

מעביר מישהו לשוטרים<~>admin_ct vote


=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
כל מיני שטויות לאדמין:

לעבור דרך קירות<~>admin_noclip x on/off

מצב בלתי פגיע<~>admin_godmode x on/off

(להביא את כולם אלייך (לא כולל אדמינים<~>admin_stack

מישהו לקבור או להוציא<~>admin_unbury/bury x

שהשחקנים יהיו בצבע<~>admin_fun 1/0 glow color

כאן הצבעים יתחלפו כל הזמן<~>admin_disco 1/0

לשים בוטים<~>admon_rcon bot_add

לזרוק בוטים<~>admin_rcon bot_kick

רמת קושי של הבוטים<~>rcon bot_difficulty 1-4_admin 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה